Vintersäsongen 2024/2025

Ta förarbevis för snöskoter i Sälen.

En 2-dagars utbildning med teori, övningskörning och examination.

Förarbevis - Snöskoter

Om du ska köra snöskoter behöver du ett särskilt förarbevis. Du får köra snöskoter om du har ett körkort eller traktorkort utfärdat första gången före 1 januari 2000.

För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har:
• fyllt 16 år
• gått en utbildning hos en godkänd utbildare
• gjort ett godkänt kunskapsprov, du behöver inte göra något körprov.

Utbildning och prov för snöskoter

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar. De praktiska delarna går ut på att du ska lära dig att hantera snöskotern. Det är tillåtet att övningsköra, men bara under uppsikt av en godkänd utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten. För att få övningsköra snöskoter ska du vara minst 15 år och 9 månader.
Du måste ha fyllt 16 år och ha gått utbildningen för att få göra kunskapsprovet.

Förarbeviset

När du har gjort ett godkänt kunskapsprov rapporteras det till Transportstyrelsen, som skickar en ansökningsblankett för förarbevis till dig. Avgiften för förarbeviset är 280 kronor. När ansökan och betalning har kommit in till Transportstyrelsen, tillverkas förarbeviset och skickas till dig.
Du kan köra direkt när ditt godkända kunskapsprov har registrerats hos Transportstyrelsen om du har en giltig identitetshandling med dig vid färd. Du har två månader på dig att skicka in din betalning och ansökan om förarbevis. Efter två månader krävs att förarbeviset är med vid färd. Har du inte ansökt om utfärdande av ditt förarbevis och betalat tillverkningsavgiften inom ett år från utfärdandedatumet blir förarbeviset ogiltigt och du måste då göra om det.

Program

Dag 1, samling i konferenslokalen i Sälen Business Center för teoriutbildning, vi är inomhus hela första dagen med avbrott för lunch.
Dag 2, samling vid Hundfjällets skotersafari för den praktiska delen. Start på ett övningsområde och sedan ledkörning. På eftermiddagen hålls teoriprovet i konferenslokalen.
VIKTIGT! Glöm ej ID-handling!

Anmälan skickas till: 

info@skoterutbildning.se

Ange dina kontaktuppgifter, namn, personnummer och önskat kursdatum. Du får inom någon dag en bekräftelse på din anmälan, under förutsättning att det finns plats. Betalning för utbildningen vill jag ha senast 4 dagar före kursstart. Om betalning och annan detaljerad information skickar jag ett mail till dig senast veckan före utbildningens start.
Välkommen att ta ditt förarbevis hos oss!
Utbildare och instruktörer:
Thomas Ericsson och Dennis Ericsson
070-3369209

Följande ingår:

• Kurslitteratur och teorilektioner
• Snöskoterhyra/hjälm
• Övningskörning
•Examination
  Pris: 4300:-

OBS!
Vi ställer inte in kurser på grund av lågt deltagande. Vi reserverar oss för snöbrist, sjukdom eller myndighetsbeslut som påverkar genomförandet av utbildningen. Om vi ställer in eller du blir sjuk, så får du givetvis eventuell förskottsbetalning tillbaka.


Svårt att plugga?

Alla har inte förmågan att enkelt ta till sig skriven text eller göra ett skriftligt prov. Det finns möjlighet att få provet muntligt, men även extra stöd inför utbildningen, utan någon extra kostnad.
Hör av dig i samband med att du bokar din plats, så hittar vi lösningen tillsammans.
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Personuppgifter

Behandlingen av personuppgifterna utgår från de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och innebär i korthet att vi bara samlar in de specifika uppgifter vi behöver för att uppnå syftet och att vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Bara de som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete att lösa uppgiften har tillgång till dem och vi skyddar personuppgifterna genom olika typer av säkerhetsåtgärder.
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via telefon eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till en förarbevisutbildning (som kräver namn och personnummer) kommer uppgifterna även att användas i samband med registreringen till Transportstyrelsen om genomförd utbildning och examination, samt kontroll hos myndigheten om din behörighet att avlägga prov. Vi kan även komma att lämna information till annan myndighet, om vi är skyldiga enligt lag. Personuppgifterna kommer att lämnas ut till vår samarbetspartner SSCO – Sveriges Snöskoteråkares Centralorganisation på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig och berörd myndighet.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är: Namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer samt betalningsätt (Bankgiro- eller Swishnummer).
Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. Rätten att få personuppgifterna raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna. Personuppgiftsansvarig är Terrängutbildning i Sälen AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta Thomas Ericsson via info@skoterutbildning.se